Zoals de meeste verenigingen zijn wij ook afhankelijk van vrijwilligers,

Gelukkig is er een groep die zich in wil zetten voor onze vereniging.

Die vrijwilligers zetten zich in voor;

*De winkel ( verkoop, inkoop, aanvullen, afwegen, en advies geven).

*De kantine ( inkopen, schoon houden, koffie zetten, en opruimen)

*Technische dienst (storingen oplossen, gebreken maken, aanpassingen maken) 

*Onderhoud (frezen, maaien, en onderhouden van vrijgekomen tuinen)

*Bestuur (penningmeester, secretaris, en bestuursleden)

*Het organiseren van een gezellig verenigingsleven.