Wij verwachten van onze leden dat er op een wijze getuinierd wordt zonder chemische bestrijdingsmiddelen,

Dat men de tuin niet verwaarloost,

Dat men zich aan de (niet al te strenge) regels van de vereniging houdt,

En dat men op een plezierige wijze de hobby kan beoefenen.

Dat leden zich 2x per jaar inzetten om gezamenlijk de algemene gedeeltes van ons complex te onderhouden,