Nieuwe leden

Nieuwe leden Algemeen

Omdat wij een vereniging zijn die onder toezicht staat van de gemeente, zijn er samen met die gemeente regels opgesteld waar wij, de vereniging, het toezicht op dient te houden.

Deze regels hebben te maken met het o.a. het bouwreglement zodat er geen wildgroei van bouwsels op het complex komen.

Ook is er een huishoudelijk reglement om te zorgen dat elk lid zich als een goed tuinder gedraagt.

Elk nieuw lid word aangenomen voor 1 jaar en voor 100 m2. Waarna er wordt gekeken of het van beide zijde naar wens is verlopen en wordt er eventueel overgegaan naar een vast lidmaatschap.

Ook zijn er enkele verplichtingen voor elk lid actief lid (met tuin)zoals 2 x per jaar een tuindienst doen en voor elke aspirant lid (zonder tuin) 1 x per jaar tuindienst, wat inhoud dat u opgeroepen wordt om van 9:00 uur tot 12:00 uur klussen te doen die te maken hebben met het onderhoud van de openbare gedeeltes.

Verder worden er niet al te strenge eisen gesteld aan het lidmaatschap maar wat wel scherp in de gaten wordt gehouden is het onderhoud aan uw tuin. Want het gaat om het tuinieren waarbij vooraf aangegeven wordt dat het nodig is om zeker 7 a 8 uur per week aan uw tuin te besteden om alles in orde te houden. Vooral in de maanden dat alles volop groeit want ook het onkruid doet met dit proces mee